return

A.D. Willis, Lithographer, Wanganui, N.Z.   Oamaru, N.Z.


Oamaru
Showing foxing in sky